Sunday, October 20, 2013

Reka Bentuk Jam yang Cool

Melihat kepada kepelbagaian reka betuk jam ini,menunjukan  betapa hebatnya Allah mencipta manusia yang boleh berfikir  untuk mereka bentuk  pelbagai benda.  
No comments: